Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE

Do zajęć logopedycznych kierowane są dzieci (5, 6 letnie) po konsultacji z logopedą i na podstawie pisemnej zgody rodziców. Zajęcia prowadzone są przez panią Annę Rossian - Żok jeden raz w tygodniu indywidualnie w odpowiednio przygotowanym do tego pomieszczeniu z lustrem. Zajęcia dodatkowe dokumentowane są w dziennikach zajęć dodatkowych, do których wgląd ma dyrektor przedszkola i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Nauczyciel logopeda sporządza sprawozdanie ze swojej pracy na rade analityczna kończąca rok szkolny. Dyrektor placówki, jak również zainteresowani nauczyciele i rodzice maja możliwość uczestniczenia w zajęciach logopedycznych. Dzieci posiadają zeszyty, w których są zapisywane ćwiczenia do indywidualnej pracy w domu z rodzicami. Na życzenie rodziców i nasze sugestie dzieci z grup młodszych mogą korzystać z konsultacji specjalisty logopedy.

Z powodu pandemii koronawirusa i zawieszonych zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez specjalistkę pracującą w naszym przedszkolu.
 

Dla Rodziców
Ćwiczenia
Ćwiczenia, 1. 20.04.br.
Ćwiczenia, 2 20.04.br.
Ćwiczenia, 3. 20.04.br.
Zadania
Ćwiczenia
Ćwiczenia dla 5-latków