Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
Do zajęć z gimnastyki korekcyjnej kierowane są dzieci 5 i 6-letnie po uzyskaniu zaświadczenia lekarskiego od lekarza ortopedy stwierdzającego wadę postawy. Zajęcia prowadzone są przez panią Magdalenę Bartkowiak, nauczycielkę wychowania fizycznego w SP nr 25 w Poznaniu. Zajęcia dokumentowane są w dzienniku zajęć dodatkowych, do których wgląd ma dyrektor przedszkola oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

Z powodu pandemii korona wirusa i zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych zachęcamy do zapoznania się z materiałami opracowanymi przez specjalistkę pracującą w naszym przedszkolu.

Gimnastyka korekcyjna
Ćwiczenia
Rozciąganie mięśni
Gimnastyka
Ćwiczenia wzmacniające mięśnie wysklepiające stopy
W
zamcnianie mięśni
Ćwiczenia elongacyjne

Ćwiczenia rozciągające