Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A

PROGRAM COMENIUS REGIO – PROJEKT YALE
 
25-27 listopada 2013r. – pierwsza wizyta studyjna partnerów niemieckich w Poznaniu
 
 
25 listopada w UM w Poznaniu odbyło się spotkanie przedstawicieli wszystkich partnerów biorących udział w projekcie YALE: Urzędów Miast Poznania i Berlina, przedstawicieli przedszkoli obu stron, członków Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren oraz Freien Universität Berlin.
Spotkanie miało charakter inicjujący współpracę oraz służyło wymianie pierwszych informacji na temat założeń projektu.
 

    
     
 
 
26 listopada odbyły się warsztaty prowadzone przez przedstawicieli Instytutu Małego Dziecka im. Astrid Lindgren. Tematycznie związane były z poznaniem funkcjonowania systemów oświatowych, zagadnieniami programowymi oraz specyfiką pracy metodą projektów w przedszkolach poznańskich.


 
27 listopada partnerzy niemieccy odwiedzili przedszkola uczestniczące w projekcie. Goście przyglądali się praktycznemu funkcjonowaniu założeń programowych, poznawali efekty pracy metodą projektów i obserwowali pracę nauczycielek z dziećmi.
W godzinach popołudniowych odbyło się spotkanie będące formą ewaluacji pierwszej wizyty.