Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
METODY WYKORZYSTYWANE W PRACY Z DZIECKIEM PRZEDSZKOLNYM
 
Wiek przedszkolny to okres silnego rozwoju psychicznego, fizycznego i społeczno-emocjonalnego dziecka. Jest to okres intensywnego rozwoju i nauki o sobie i świecie. Zmysły dziecka wyostrzają się, pozwalając mu coraz konkretniej i dokładniej spostrzegać wszystko to, co go otacza. Każde dziecko rozwija się w innym tempie, w odmiennych warunkach środowiskowych i wychowawczych. Dziecko staje się indywidualnością, różni się od swoich rówieśników rozmaitymi cechami fizycznymi i psychicznymi. Jednak u wszystkich dzieci w okresie pomiędzy 3 a 7 rokiem życia zachodzą pewne istotne zmiany w psychice, zmiany typowe i charakterystyczne wyłącznie dla wieku przedszkolnego, pozwalające wyodrębnić ten okres od innych okresów rozwojowych. Zadaniem naszego przedszkola jest wspomaganie wszechstronnego rozwoju dziecka poprzez stymulowanie i dostarczanie odpowiednich bodźców. Przedszkole zapewnia warunki do zdobywania nowych umiejętności i systematycznego pogłębiania wiedzy, umożliwia poznawanie świata przez interakcje społeczne z rówieśnikami, samodzielne eksperymentowanie i wszechstronne poznawanie otoczenia. Aby w pełni realizować te cele w naszej codziennej pracy stosujemy różne metody oraz elementy niektórych z nich: