Przedszkole "Kwiaty Polskie" nr 42 w Poznaniu
A A A
A A A A
Najczęściej zadawane pytania dt. funkcjonowania Przedszkola nr 42:

➡️ Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi w godz. 6:00-17:00
➡️ W tej rekrutacji mamy 30 wolnych miejsc.
➡️ Przedszkole liczy 5 grup po 25 dzieci.
➡️ W danej grupie zazwyczaj pracują dwie nauczycielki w systemie dwuzmianowym (jedna od rana, druga po południu) oraz pomoc nauczycielska.
➡️ Dzieci codziennie wychodzą na dwór, dysponujemy dużym ogrodem.
➡️ Mamy własną kuchnię, nie korzystamy z cateringu.
➡️ Z zajęć dodatkowych realizujemy bezpłatnie j. angielski, gimnastykę korekcyjną, rytmika, religia.
➡️ Przedszkole nie ma oferty dodatkowych odpłatnych zajęć.
➡️ Nauczycielki realizują podstawę programową stosując aktywizujące metody. Wiodącą jest metoda projektów, pedagogika zabawy, elementy pracy metodą otwartą.
➡️ Nauczycielki dobierają metody wychowawcze i dydaktyczne w zależności od potrzeb grupy i własnych predyspozycji.
➡️ Dla dzieci nowo przyjętych realizujemy dwuetapową adaptację (w sierpniu i we wrześniu).
➡️ W przedszkolu działa Rada Rodziców. Z dobrowolnych składek na Radę Rodziców, finansowane są dla całego przedszkola np: koncerty muzyczne, wycieczki, warsztaty edukacyjne, upominki świąteczne itp.